Raamatupidamisteenus riigi raamatupidamiskohuslastele

Osutame raamatupidamisteenust riigi osalusega äriettevõtetele ja sihtasutustele, vastavalt seadusele. Sellealast kogemust omame alates 2004. aastast.