Raamatupidamine Soomes tegutsevatele äriühingutele

Raamatupidamine Soomes tegutsevatele äriühingutele

Alustades äritegevust Soomes ei ole ettevõtjad tihti teadlikud oma kohustustest riigi ees, kus toimub tegevus. Oleme olnud partneriks selles vallas alates 2011 aastast ja aidanud selgust tuua, kas ja millistesse Soome registritesse peab ettevõtte regitsreerima ning millised kohutustused sellega kaasnevad.

Pakume Soomes tegutsevatele ettevõtetele:

– ettevõtte registreerimist ettemaksuregistrisse, käibemaksukohustuslaste registrisse, tööandjate registrisse;

– raamatupidamisteenust koos nõustmisega;

– suhtlust Soome maksuametiga.