Audiitorkontroll

Audiitorkontroll on raamatupidamisaruande kontrollimine ja sellele hinnangu andmine auditeerimisreeglistikust lähtudes.

Teeme koostööd mitmete audiitoritega ning juhul, kui Teie ettevõttel on auditeerimise või ülevaatuse kohustus või juhatus soovib saada audiitori hinnangut majandustegevusele, siis leiame Teile sobiva audiitori, kellega on meeldiv koostööd teha.

Auditeerimise piirmäärad kehtivad majandusaasta aruannete aruandeperioodide kohta, mis algavad 1. jaanuaril 2016 või hiljem.

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik:

 • aktsiaseltsile;
 • riigiraamatupidamiskohustuslasele;
 • kohaliku omavalitsuse üksusele;
 • avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;
 • riigieelarvest eraldist saavale erakonnale;
 • sihtasutusele, mille asutajaks on riik, avalik-õiguslik juriidiline isik, kohalik omavalitsus, erakond või äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses või kui kehtivad allpool toodud tingimused;
 • äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses.

Raamatupidamise audit on kohustuslik raamatupidamiskohuslastele, kui on täidetud kaks tingimust kolmest:

 • Müügitulu 4 miljonit EUR;
 • Varade maht 2 miljonit EUR;
 • Töötajate arv 50.

Või kui on täidetud üks tingimus kolmest:

 • Müügitulu 12 miljonit EUR;
 • Varade maht 6 miljonit EUR;
 • Töötajate arv 180.

Ülevaatus on kohustuslik raamatupidamiskohuslastele, kui on täidetud kaks tingimust kolmest (ülevaatuse võib asendada auditiga):

 • Müügitulu 1,6 miljon EUR;
 • Varade maht 0,8 miljonit EUR;
 • Töötajate arv 24.

Või kui on täidetud üks tingimus kolmest:

 • Müügitulu 4,8 miljonit EUR;
 • Varade maht 2,4 miljonit EUR;
 • Töötajate arv 72.

Alates 01.09.2017 muutus audiitortegevuse seadus ning aktsiaseltsidele, millel on kuni kaks aktsionäri, kehtivad samad nõuded kui osaühingutele.