Personalijuhtimine teenusena

Personalijuhtimine teenusena on mõeldud ettevõttetele, kes hindavad korrektseid töösuhteid ning suhtuvad lugupidavalt oma töötajatesse.

Tihti eeldatakse, et raamatupidaja teab ja teeb kõike seda, mida personaliarvestaja või personalijuht, kuid tegelikkus on hoopis teine. Raamatupidaja kutseoskused ei kata personalijuhtimise valdkondi ja see nõuab mitmeid teisi kompetentse. Tegemist on kahe erineva teenusega, mis omavahel tigedalt seotud ja seepärast pakume võimalust lisaks raamatupidamisteenusele tellida meilt kõike personalijuhtimisega seonduvat.

Pakume abi järgmistes personalijuhtimise teemades:

 • töötajate andmete haldamine;
 • töötajate tööle vormistamine;
 • töölepingute (ka töövõtulepingud, käsunduslepingud) koostamine, muutmine, lõpetamine;
 • ametijuhendite projektide koostamine;
 • personalialaste ettevõttesiseste dokumentide koostamine ja vormistamine;
 • töökorralduse reeglite väljatöötamine;
 • erinevate kordade väljatöötamine;
 • töötaja töökohustuste rikkumise menetlemine ja otsuste vormistamine;
 • nõustamine personalialastes küsimustes;
 • töötajate sisseelamisprogrammi väljatöötamine;
 • töötajate värbamise korraldamine.

Soovi korral viime läbi personalijuhtimise dokumentatsiooni auditi ja korrastamise, mis sisaldab:

 • dokumentatsiooni vastavuse hindamist seadusandlusega;
 • vajalike dokumentide uuendamist, täiendamist ja uute väljatöötamist.