Konsultatsioonid

Pakume ettevõtte juhtimis- ja finantsalaseid konsultatsioone.

  • Kaardistame ettevõtte äriprotsesse protseduuranalüüsi meetodil, mis annab tervikpildi ettevõtte toimimisest ning võimaldab olemasolevat optimeerida ning parendada.
  • Aitame organiseerida tööjaotust ning juurutada aruandlust, mis annab juhtimisalast infot omanikule/juhatusele otsuste tegemiseks.
  • Hindame ettevõtte protsessidest tulenevat tööjõuvajadust ning kaardistame töötajate tegevused
  • Oleme abiks SAF 7. põhineva majandustarkvara juurutamisel
  • Aitame ettevõtjat finantsjuhtimisalaste otsuste tegemisel

Koos mõeldes tekib sünergia ning kaasates meid oma otsustesse, sünnib parem tulemus.