Firmade likvideerimine

Millel on algus, sellel on ka lõpp. Kui ettevõte on oma eesmärgi täitnud ning tegevus lõppenud/lõppemas, tuleks korraldada ka korrektne Äriregistrist kustutamine. Kuna tegevus on aeganõudev (min 6 kuud) ja tuleb täita mitmeid formaalsusi, siis oleme selles protsessis valmis olema ettevõtjale abiks ning toeks. Korraldame likvideerimisteenuse raames kõik vajalikud toimingud.

Firma likvideerimine sisaldab:

  • likvideerimisalast konsultatsiooni;
  • lõpetamisotsuse koostamist;
  • likvideerija kandmist Äriregistrisse;
  • vajalike teadete avaldamist;
  • varajaotusplaani;
  • kustutamisavalduse koostamist.