Ettevõtte asutamine

Ettevõtte loomine vajab lisaks heale ideele ka põhjalikku eeltööd, mis tähendab planeerimist, analüüsi ja korrektset dokumentide vormistamist. Seda kõike saame alustavale ettevõtjale pakkuda.

Korraldame kiirelt ja korrektselt vastavalt tulevase ettevõtja vajadustele äriühingu või mittetulundusühingu asutamise ja registreerimise Äriregistris. Aitame selguse saada juriidilistes aspektides nagu ärinimi, tegevusala ja ettevõtlusvorm. Oleme nõustajaks osakapitali suuruse ja osakute väärtuse määramisel ning aitame otsustada, kas ettevõtte asutatakse sissemaksega või ilma. Koostame asutamislepingu, põhikirja ja raamatupidamise sise-eeskirja. Ettevõtetele, kes jäävad kasutama meie raamatupidamise või personalijuhtimise teenust, on see protsess tasuta.

Ettevõtte asutamine sisaldab:

  • ettevõtte asutamise alane konsultatsioon;
  • juriidiliste andmete kinnitamine;
  • asutamislepingu ja põhikirja koostamine;
  • raamatupidamise korraldamine;
  • majandustarkvara juurutamine;
  • ettevõtte registreerimine äriregistreisse ja riigilõivu tasumine;
  • vajadusel käibemaksukohuslasena registreerimine.

Aeg on inimese suurim väärtus, meie aitame seda oma teadmiste ja oskustega kokku hoida.